Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Grodziskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19

Data publikacji: 2021-05-06

Niepokojące wyniki raportu: trudny dostęp do lekarza, brak badań i coraz gorszy stan psychiczny seniorów.

Badania „Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19” przeprowadzone przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy z koordynatorami programu społecznego „Adamed dla Seniora” pokazują znaczne pogorszenie samopoczucia i kondycji zdrowotnej osób starszych z powodu pandemii.

W badaniach przeprowadzonych na przełomie roku 2020/21 wzięło udział 1 147 osób po 60. roku życia. Z raportu wynika, że osoby starsze mają problem z dostępem do stacjonarnej opieki medycznej, szczególnie do lekarzy specjalistów. Co trzeci senior przez ostatnie pół roku nie wykonał nawet podstawowych badań diagnostycznych, chociaż odczuwał taką potrzebę.

Obecna forma opieki zdrowotnej nie satysfakcjonuje badanych. Blisko połowa seniorów ma problem w umówieniu się na tradycyjną wizytę w gabinecie, niezależnie od specjalizacji danego lekarza. Osoby starsze jednoznacznie stwierdziły, że mają większe zaufanie do bezpośredniego kontaktu z lekarzem, a e-wizyty czy teleporady nie są w stanie ich zastąpić ze względu na możliwość przeoczenia istotnych dolegliwości.
 

Czytaj całość publikacji "Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19"

Załączniki:

 1. Raport - Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii COVID-19 (plik pdf 1230KB)

Ogólnopolski Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Data publikacji: 2021-05-04

Tematem numeru są "Dobre praktyki w okresie pandemii koronawirusa".

Zachęcamy do zapoznania się z poszczególnymi artykułami!

Załączniki:

 1. Ogólnopolski Biuletyn Uniwersytetu Trzeciego Wieku nr 1/2021 (plik pdf 1950KB)

Bar Dworcowy tuż, tuż

Data publikacji: 2021-04-14

Bar Dworcowy tuż, tuż

W lipcu startuje Bar Dworcowy  w dawnej swojej lokalizacji. Mamy szansę przypomnieć sobie jak to dawniej było.

Nowe otwarcie to nowe możliwości.

Zainteresowani mogą skorzystać z wykupu dobrej jakości i po przystępnej cenie abonamentu obiadowego. W abonamencie taniej. Gotowy ciepły posiłek to oszczędność. Nie trzeba używać na ten cel mediów, środków czystości, nie ma odpadów surowców, nie ma niszczenia skóry dłoni.

Jest za to okazja do spotkania się o jednym czasie w Sali konsumpcyjnej i  wspólnego spożycia posiłku jak na wczasowej stołówce.  Jest też możliwość zabrania  posiłku do domu. Każdy dzień to nowy smak.  Nie trzeba zaprzątać swojej głowy co zrobić na obiad.

Wszelkich informacji na ten temat udzielają pracownicy Promessy pod numerem 695 810 440.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Data publikacji: 2021-04-11

Grodzisk Wielkopolski, 31 marca 2021

S p r a w o z d a n i e

Z działalności Komisji Rewizyjnej Grodziskiego Stowarzyszenia     Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok 2020.

 

     Komisja Rewizyjna w składzie: Stanisława Napierała, Małgorzata Chojnacka, Irena Hubiak ,pełni swoje obowiązki na podstawie wyboru  przez ubiegłoroczne Walne Zebranie Członków na 3 letnią kadencję 2020-2023.Zadaniem Komisji jest kontrola wewnętrzna nad działalnością Stowarzyszenia oraz przedstawiania opinii do sprawozdana finansowego i merytorycznego na potrzeby Walnego Zebrania Członków w celu ich zatwierdzenia. Komisja spotkała się  po zakończeniu roku sprawozdawczego 2020 w dniach 18 lutego i  2marca 2021r.

      Stwierdza się ,że z uwagi na panującą pandemię COVID-19 działalność Uniwersytetu w roku 2020 była bardzo ograniczona. Część  działań odbywała się  online z uwagi na ograniczenia epidemiczne. Ograniczono spotkania grupowe. Niektóre zajęcia odwołano. Celem posiedzenia Komisji Rewizyjnej była kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia. Bieżąco monitorowano zgodność działalności zarządu ze statutem, uchwałami Walnego Zebrania i przepisami powszechnie obowiązującymi. Kontrolowano terminowość i prawidłowość opłacania składek .

     Zauważone drobne uchybienia  zostały uzupełnione. Przeprowadzono analizę sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2020. Sprawdzono dane zawarte w sprawozdaniu z dokumentacją księgową. Błędów w zakresie sprawozdawczości finansowej nie stwierdzono. Księgi prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości przez Biuro Rachunkowe GROMAX w Grodzisku.  

     Komisja pozytywnie zaopiniowała sprawozdania finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne zarządu .Opinia zostanie przedstawiona Ogólnemu Zebraniu Członków w celu zatwierdzenia omawianych sprawozdań. Możliwość zwołania Zebrania będzie możliwa po zniesieniu ograniczeń epidemicznych  w terminie do 30 września br. Komisja jednocześnie przedstawi sporządzone  sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2020 , które po rozpatrzeniu  winno być zatwierdzone przez najbliższe posiedzenie Walnego Zebrania Członków.

     Podjęte uchwały znajdują się w dokumentacji komisji rewizyjnej.

                                                                             Sporządziła:
                                                                             Stanisława Napierała – przewodnicząca KR;

Załączniki:

 1. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej (plik pdf 114KB)

Sprawozdanie z działalności Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku za rok 2020

Data publikacji: 2021-04-08

Sprawozdanie z działalności Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku za rok 2020

Sprawozdanie obejmuje działania Zarządu na rzecz naszego stowarzyszenia okres II półrocza roku akademickiego 2019/2020          i I półrocze roku akademickiego 2020/2021. Z początkiem roku 2020      w styczniu uczestniczyliśmy w „Nocy Biologów” na Wydziale Biologii UAM w Poznaniu, odbyliśmy też spotkanie z muzyką – „Sławni TENORZY”, które przygotował Kamil Sikorski, a także mieliśmy możliwość uczestniczenia w spotkaniu wspomnień po wycieczce studentów do Gruzji, które przygotowała kol. Barbara Radomska–Witczak. W miesiącu lutym uczestniczyliśmy w wykładzie na temat „Ludność żydowska w Grodzisku Wielkopolskim”, prelegent Piotr Bartkowiak. W marcu odbyliśmy spotkanie z Posłem na Sejm RP        dr hab. Killionem Munyamą, który w ciekawy sposób przybliżył swoją postać, opowiedział o swojej karierze, życiu,  rodzinie, nawiązał do faktu,  że czuje się Polakiem.  Ostatnim naszym spotkaniem było Walne Zebranie Członków GSUTW, na którym w końcowym etapie ogłosiliśmy, iż zawieszamy zajęcia, z powodu zagrożenia epidemiologicznego, związanego z COVIT-19.              

  W związku z tym nie odbyliśmy planowanych spotkań, wykładów, wyjazdu do Warszawy czy Świnoujścia  i wiele innych zaplanowanych działań.  Nastała cisza, pustka, brak kontaktów i ogólny strach przed zarażeniem się.

W kwietniu została podpisana umowa z Urzędem Miejskim dotycząca  projektu, pt. „Senior młody duchem, czyli zdrowy, sprawny i ciekawy świata”,  który to projekt  uczestniczył   w  konkursie  wsparcia zadań publicznych przez organizacje pozarządowe, organizowanym przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego. Na ten cel otrzymaliśmy wsparcie      w wysokości 7.500 zł. i obejmował takie zadania jak:

1- cykl zajęć edukacyjnych -4 wykłady i 1 warsztat

2-  cykliczne zajęcia /20 zajęć/ gimnastyki umysłu i ćwiczeń na inteligencję

3- zajęcia sportowe na strzelnicy / 10 zajęć/ oraz VII TURNIEJ STRZELECKI dla UTW w Wielkopolsce o Puchar Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, zorganizowane będą w Wiejskim Centrum Sportu i Rekreacji "Wigwam"          w Zdroju.

Sytuacja stała się niekomfortowa, gdyż  przekazane pieniądze należało wykorzystać. Wykłady zrealizowano online, publikowano je na naszej stronie internetowej, na facebooku, przekazywano też nagrania drogą sms. W ramach zajęć sportowych na strzelnicy              i planowanego TURNIEJU zorganizowano w miesiącu czerwcu ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO, połączone  z wykładem „Śmiech to zdrowie” oraz poczęstunkiem. Spotkanie odbyło się           w WCSiR „Wigwam” w Zdroju przy sporej liczbie uczestników.

Czas pandemii trwał, Zarząd miał świadomość, iż nasi studenci tęsknią za spotkaniami, dlatego we wrześniu ponowiono spotkanie w Zdroju, organizując Inaugurację Roku Akademickiego 2020/2021. Zorganizowano ponownie zajęcia na strzelnicy i szereg zajęć ruchowych na świeżym powietrzu.

Uruchomiono we wrześniu nasze biuro, przyjmowano składkę członkowską /Uchwała Zarządu o wpłacie połowy czesnego/, zakładano, że pandemia ustąpi, że wrócimy do naszych spotkań. Niestety coraz więcej ograniczeń uniemożliwiło nam planowanych działań. Zarząd w listopadzie podejmuje uchwałę                                    o usatysfakcjonowaniu członków GSUTW, szykując paczki na MIKOŁAJA. W większej ilości paczki rozdano w PROMESSIE, osobom, które nie dotarły rozwieziono do domów.

Smutny rok 2020, głęboko zapisał się w naszej pamięci. Pożegnaliśmy też naszych Studentów – Kol. Marię Bartkowiak, Kol. Bronisława Kaczmarka.   Kochani ! nie traćmy nadziei, wierzmy, że jeszcze będzie dobrze, że wszystko wróci do normalności, mamy bowiem kolejne plany do zrealizowania. Życzę wszystkim Studentom  wytrwania           i w zdrowiu przetrwania tego ciężkiego czasu.

                                                                            Prezes GSUTW

                                                                           Agnieszka Stopa

 

Załączniki:

 1. Bilans (plik pdf 3559KB)

Życzenia

Data publikacji: 2021-03-29

Drogim Studentom w tak trudnym dla wszystkich czasie 

   Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób

W imieniu Zarządu, Rady Programowej Grodziskiego Stowarzyszenia UTW

Z-ca Prezesa GSUTW    Przewodn. Rady Programowej     Prezes GSUTW

/-/Ewa Wolińska         /-/ Barbara Radomska-Witczak        /-/Agnieszka Stopa

Załączniki:

 1. życzenia (plik pdf 188KB)

Otrzymane życzenia

Data publikacji: 2021-03-29

Z okazji zbliżających Świąt Wielkanocnych

w imieniu grona dziekańskiego oraz całej społeczności Wydziału Biologii

składam Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności a także spokoju

w gronie najbliższych. Niech ten szczególny czasbędzie okresem zadumy, wyciszenia

i prawdziwej radości przynosząc siły do dalszego  realizowania planów osobistych i zawodowych.

               Prof.UAM dr hab.Beata Messyasz

                            Dziekan

                        

życzenia od ....życzenia od ....życzenia od ....życzenia od ....życzenia od ....życzenia od ....

Kierownik Inspektoratu ZUS w Grodzisku zaprasza

Data publikacji: 2021-03-19

Przesyłam plakat informacyjny do elektronicznej formy kontaktu w ZUS w dobie pandemii.

Bardzo prosimy o rozpropagowanie  wśród członków stowarzyszenia.

 Łączę wyrazy szacunku

 Teresa Pawliczak

kierownik inspektoratu

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

I Oddział w Poznaniu

Inspektorat w Grodzisku Wlkp.

Ul. Żwirowa 6, 62-065 Grodzisk Wlkp.

tel. 61 444-97-87

 

Załączniki:

 1. Plakat e-wizyta rezerwacja (plik pdf 42KB)

Kierownik Inspektoratu ZUS w Grodzisku zaprasza

Data publikacji: 2021-03-08

Kierownik Inspektoratu ZUS w Grodzisku Wlkp.

                     zaprasza

Studentów UTW na dyżur telefoniczny w sprawach emerytalno-rentowych

w dniu 17 marca 2021r. w godzinach od 1000 - 1300

                   telefon 61 444 97 87

 

Konkurs Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego

Data publikacji: 2021-02-23

Drodzy Studenci!

Przystępujemy  do konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego,  „Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” i pracujemy nad projektem.

Zgodnie z założeniami konkursu, działania ujęte w projekcie mają przyczynić się do:

- podniesienia sprawności fizycznej i psychicznej seniorów,

- uaktywnienia seniorów,

- rozwinięcia  ich pasji i zainteresowań,

- zintegrowania seniorów   i zwiększenia ich udziału w życiu środowiska lokalnego

- ograniczenia  izolacji i samotności seniorów

- podniesienia wiary seniorów we własne możliwości.

W związku z tym proponujemy następujące działania

ZAJĘCIA SPORTOWE

- zajęcia z JOGI

- gimnastyka w wodzie – Basen Reśliński

- gimnastyka ogólnorozwojowa dla seniorów

- Nordic Walking

- Turniej sportowy dla grodziskich seniorów –„ CSiR Wigwam w Zdroju”

- wycieczki rowerowe trasami turystycznymi Grodziska Wielkopolskiego

WYKŁADY

- działania Gminy Grodzisk Wielkopolski na rzecz ochrony środowiska. Warunki pozyskania dotacji na inwestycje proekologiczne dla indywidualnych gospodarstw domowych.

- warsztaty dydaktyczne, dotyczące ochrony przyrody w Centrum Edukacji Ekologicznej – Ośrodek Muzealno – Dydaktyczny Wielkopolskiego Parku Narodowego    w Jeziorach  UAM w Poznaniu, połączone ze zwiedzaniem Wielkopolskiego Parku Narodowego.

- Wykład „Jedzenie to leczenie” , czyli wpływ nawyków żywieniowych na zdrowie człowieka.

- Wykład psychologa – „Jak wyjść z traumy izolacji covidowej”

- Wykład „ Jak nie dać się depresji”

- Warsztat z zakresu podologii i kosmetologii – „Jak zadbać o dobrą kondycję naszego ciała”

- Cykl Warsztatów – „Umiejętność posługiwania się e-mediami”

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE

- Cykl zajęć z wykorzystaniem różnych materiałów plastycznych oraz materiałów pochodzących z segregacji odpadów.

- Cykl zajęć z zakresu gimnastyki umysłu, kontynuacja działań z poprzedniego projektu.

SPOTKANIA INTEGRACYJNE

- Zakończenie Roku Akademickiego 2020/2021 i Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022, połączone z wykładami okolicznościowymi.

- Ścieżka dydaktyczna w Porażynie, połączona z ogniskiem.

 

 W związku z brakiem możliwości spotkania się z Państwem z powodu Covid – 19, zmuszeni jesteśmy do takiej drogi konsultacji.

Ewentualne propozycje  innych działań, względnie uwagi do zaproponowanych powyżej zajęć , a także deklarację udziału w proponowanych zajęciach( ważne do utworzenia grup)  prosimy kierować do dnia 28 lutego br, pod nr telefonów

693 738 780 ,  534 038 715 ,   782 685 975

lub drogą e-mailową: jaga_grodzisk@o2.pl

b.radomska-witczak@wp.pl

dgrzanowska@op.pl

 

Propozycje wycieczek z Biura Podrózy"ODKRYWCA"

Data publikacji: 2021-02-17

Dzień dobry :-)

W załączniku krajoznawcze propozycje na maj i czerwiec. Póki co, zagranica musi poczekać. Na sierpień ( raczej 2 połowa) planuję wyjazd na 8 dni poza granicę, szczegóły wkrótce. Czekam na odpowiedzi z hoteli. Ciężko cokolwiek teraz ustalić.

Na te wycieczki (tutaj) można się zapisywać (bez wpłaty na ten moment). Nie zbieram opłat, tylko deklaracje czy jeśli sytuacja pozwoli będą w ogóle chętni. Teraz musi to wystarczyć. Jakie będą zasady pewnie więcej dowiemy się w kwietniu. Nie sądzę by szybciej ustalono reguły podróżowania. I mam nadzieję, że się to wszystko uspokoi tak byśmy mogli wystartować :-)

 

Uściski i  serdeczne pozdrowienia

Anna Kunysz - Rybińska

Załączniki:

 1. Łowicz Mazowsze (plik pdf 302KB)
 2. Majówka na Mierzei i Żuławach (plik pdf 317KB)
 3. Ślesin - Gosławice (plik pdf 406KB)
 4. Tum i Łęczyca (plik pdf 257KB)
 5. Żerkowsko - Czeszewski PK z p. Łęckim (plik pdf 352KB)
 6. Żyrardów (plik pdf 242KB)

Biuro GSUTW czynne w środy

Data publikacji: 2021-02-08

Witam serdecznie!

 • Uprzejmie informujemy, iż od środy 10 lutego , w każdą środę wznawiamy funkcjonowanie biura GSUTW od 1300 - 1500
 • przyjmowane też będą wpłaty na II półrocze obecnego roku akademickiego.
 • Pozdrawiamy
 • Zarząd GSUTW
 • NOWY NUMER DO BIURA GSUTW  791 983 323

Lutowe wydanie Gazety Senior

Data publikacji: 2021-01-30

Link do numeru luty (02/2021) Gazety Senior

Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych rodziców, a oni odchodzą -Wspomnienie o śp. Marianie Wojciechowskim

Data publikacji: 2021-01-15

Z wielkim bólem zawiadamiamy studentów Grodziskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku, oraz członków Ośrodka Pomocy Społecznej w Grodzisku Wlkp., że w dniu 15 stycznia 2021 zmarł nasz kolega Marian Wojciechowski. Skromny, uczynny i bardzo lubiany przez otoczenie, pozostawił po sobie trwałe ślady zapisane w naszych kronikach i w naszych sercach. Był współtwórcą Jubileuszowych Informatorów GUTW z okazji 5-lecia oraz 10-lecia istnienia uniwersytetu a także założycielem i prowadzącym tutejsze Koło Esperantystów. Brał także czynny udział w zajęciach organizowanych przez tutejszy O.P.S. , służąc często radą i pomocą.

zdjęcie<b>Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych rodziców, a oni odchodzą -Wspomnienie o śp. Marianie Wojciechowskim </b><b>Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych rodziców, a oni odchodzą -Wspomnienie o śp. Marianie Wojciechowskim </b><b>Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych rodziców, a oni odchodzą -Wspomnienie o śp. Marianie Wojciechowskim </b>

Załączniki:

 1. Wspomnienie (plik pdf 145KB)
 2. Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych rodziców, a oni odchodzą -Wspomnienie o śp. Marianie Wojciechowskim (plik pdf 193KB)
 3. Nigdy nie jesteśmy gotowi na odejście Naszych rodziców, a oni odchodzą -Wspomnienie o śp. Marianie Wojciechowskim (plik pdf 193KB)

Wyrazy współczucia dla naszej Koleżanki

Data publikacji: 2021-01-09

"Wobec śmierci nigdy nie jesteśmy sami...
/Św. Jan Paweł II/

Czytaj całość publikacji "Wyrazy współczucia dla naszej Koleżanki"

Życzenia od zaprzyjaźnionych UTW

Data publikacji: 2021-01-07

Zaprzyjaźnione UTW

Życzenia od zaprzyjaźnionych UTWŻyczenia od zaprzyjaźnionych UTWŻyczenia od zaprzyjaźnionych UTWŻyczenia od zaprzyjaźnionych UTWŻyczenia od zaprzyjaźnionych UTWŻyczenia od zaprzyjaźnionych UTWŻyczenia od zaprzyjaźnionych UTW

Wykład

Data publikacji: 2020-12-22

Załączniki:

 1. Wykład (plik mp4 42512KB)
 2. Wykład Buzarewicz (plik mp4 33910KB)

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Data publikacji: 2020-12-21

Wszystkim słuchaczom GS UTW

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE

Podziękowanie

Data publikacji: 2020-12-12

za upominek Mikołajkowy

Czytaj całość publikacji "Podziękowanie"

Załączniki:

 1. Podziękowanie (plik docx 17KB)

Zapraszamy do gimnastyki

Data publikacji: 2020-12-06

Wykład

Załączniki:

 1. Wykład-film (plik mp4 5976KB)

Wykład Prywatne Cetrum Wellness

Data publikacji: 2020-12-06

Cukrzyca i sex - wykład

Załączniki:

 1. Wykład Prywatne Cetrum Wellness (plik mp4 33156KB)

Porada dla Ciebie

Data publikacji: 2020-12-01

Mikołaj czeka na Was

Czytaj całość publikacji "Porada dla Ciebie"

Porada dla Ciebie

Promocja drobiu wśród słuchaczy UTW

Data publikacji: 2020-11-30

Konkurs kulinarny dla seniorów

Czytaj całość publikacji " Promocja drobiu wśród słuchaczy UTW"

Promocja drobiu wśród słuchaczy UTWPromocja drobiu wśród słuchaczy UTW Promocja drobiu wśród słuchaczy UTW

Załączniki:

 1. Promocja drobiu wśród słuchaczy UTW (plik pdf 16264KB)

Gimnastyka dla Seniora 60+

Data publikacji: 2020-11-18

Zachęcamy do ćwiczeń z Olą Żelazo

Czytaj całość publikacji " Gimnastyka dla Seniora 60+"

Muzyczny telegram dla Seniorów

Data publikacji: 2020-11-16

Dzieci z Przedszkola w Słocinie Seniorom
Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Seniora przypadającego 14 listopada, wszystkim wciąż Młodym Seniorom

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, optymizmu życiowego, szczęścia w gronie najbliższych oraz wielu lat życia wypełnionych radością, szacunkiem i życzliwością.


Dyrektor, pracownicy oraz dzieci z Przedszkola Gminnego im. Krasnala Hałabały w Grodzisku Wielkopolskim.

Muzyczny Telegram dla Seniorów -Link do życzeń

Ostatnie pożegnanie śp. Bronisława Kaczmarka

Data publikacji: 2020-11-14

Dobrzy ludzie mają moc- mogą żyć jeszcze po śmierci w niejednym wspomnieniu.

Czytaj całość publikacji "Ostatnie pożegnanie śp. Bronisława Kaczmarka"

Ostatnie pożegnanie śp. Bronisława KaczmarkaOstatnie pożegnanie śp. Bronisław KaczmarekOstatnie pożegnanie śp. Bronisław KaczmarekOstatnie pożegnanie śp. Bronisław Kaczmarek

Kreatywne warsztaty oraz szkolenia rozwojowe

Data publikacji: 2020-11-12

Szanowni Państwo,

Nasza firma zajmuje się realizacją kreatywnych warsztatów oraz szkoleń rozwojowych dla różnych odbiorców. Regularnie prowadzimy zajęcia w Klubach Senior + oraz na Uniwersytetach Trzeciego Wieku. Chcielibyśmy Państwa zainteresować naszymi propozycjami dotyczącymi działań online, które są skierowane do Seniorów.

Po pierwsze, serdecznie zapraszamy na regularne otwarte zajęcia - warsztaty on-line "Umysł na siłowni - Twój mózg a Twoje sukcesy - Jak poprawić swoją pamięć i koncentrację".

Warsztaty on-line odbywają się raz w tygodniu, na platformie zoom.

Szczegóły dotyczące zapisów znajdują się pod tym linkiem: AKTUALNE OTWARTE WARSZTATY ONLINE

Czytaj całość publikacji "Kreatywne warsztaty oraz szkolenia rozwojowe"

Kreatywne warsztaty oraz szkolenia rozwojowe

Załączniki:

 1. Warsztaty online dla seniorów - Rozwój Twórczość Wyzwania (plik pdf 228KB)

Wykład Krystyna Buzarewicz

Data publikacji: 2020-11-11

Rezyliencja

Załączniki:

 1. Wykład (plik mp4 11720KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...